Florine W. Dekker FWDekker
  • Netherlands
  • https://fwdekker.com/
  • PhD student @ TU Delft

    Profile pic stolen from @tkmiz

  • Joined on 2019-06-08